Meny Stäng

Amortering

Amortering är en avbetalning på en kredit, skuld eller ett lånat belopp. Genom att betala av varje månad kan amorteringen förändras i förhållande till din räntesats. Antalet amorteringar och storleken av dessa amorteringar är fastställda av en amorteringsplan.

I denna artikel har vi beskrivit de vanligaste typer av amorteringar och du kan då veta mer när det är dags för dig att ta lån.

Amortering, det är ett mycket tjusigt ord men inte många vet exakt vad det innebär. Ordet amortering betyder enligt Svenska ordlistan ”Avbetalning på en skuld”. Även om amortering finns beskrivet när du gör lån för att köpa elektroniska grejer eller en ny diskmaskin så är den vanligast amorteringen fortfarande avbetalningen av ett huslån eller ett billån. Amortering bestäms av den ränta som ditt lån omfattas av och vid mindre belopp under 200 000 kan inte en ränteökning straffa mer än ett par hundralappar för dig som låntagare.

Amortera genom annuitetsmetoden

Vanligtvis vid ett banklån får man amortera genom annuitetsmetoden. Ifall du däremot har ett hus med tillhörande bostadslån kan en ränteökning ändra din amorteringskostnad markant. Amorteringen räknas som en procentsats på den del som är kvarvarande av ditt lånade belopp. Det betyder att ifall du har ett lån på ett hus på 30 år kan de första åren vara mycket kostsamma ifall räntan ökar markant jämfört med om du har avbetalat 15 år redan. Då är det lånade beloppet är hälften så stort och du blir mindre känslig vid räntestigningar.

Det finns sätt att låsa sina räntor och i det fallet ha samma amortering varje månad. Dock kan detta i dagens läge med låga räntor vara svårt att få i en vanlig traditionell bank. Med en fast ränta kan du få som sagt samma amortering varje månad oavsett ränteökning.

amortering

Vad innebär Amorteringsfria lån?

Amorteringsfria lån är ett lån där hela skulden återbetalas vid löptidens slut. Du behöver inte amortera under tiden mellan utbetalningen av summan till och med återbetalningen av hela lånet.

Annuitetslån är den vanligaste typen av lån där amorteringen bestäms vid varje betalningstillfälle baserat på räntan sedan senaste amortering. Det betyder att ifall senaste amorteringen var i juli och under augusti har det blivit ändringar i räntesatsen betyder det att amorteringen går upp jämfört med ränteökningen.

Rak amortering innebär att amorteringsdelen är konstant vid varje betalningstillfälle. Utgiften minskar därför över tiden, allt eftersom kapitalskulden, och därmed räntan, minskar.

På grund av att den kvarvarande skulden inte minskar linjärt vid ett annuitetslån, då amorteringen ökar över tiden, blir de totala räntekostnaderna för hela lånets löptid något högre än vid rak amortering. Denna skillnad är dock liten vid korta löptider. Fördelen med ett annuitetslån är att utgiften vid de första betalningstillfällena blir mindre än vid rak amortering. Denna skillnad blir tydligare för lån med längre löptider.