Meny Stäng

Att köpa segelbåt i Medelhavet

 köpa segelbåt i Medelhavet

Intresset bland gemene man att köpa en båt, och i synnerhet segelbåt har ökat markant de senaste åren. Många som är intresserade av att köpa segelbåt vill ofta segla med den till Medelhavet för att de uppskattar miljön och eventuellt har semesterbostad där. Det smidigaste alternativet och man är intresserad av att just befinna sig i den miljön är därför att köpa sin båt just vid Medelhavet. Eller genom ett företag verksamt där. Att köpa en båt öppnar upp möjligheter för alternativa sätt att spendera sin semester, då man kan välja själv var man vill spendera den.

Hur du går till väga

Det finns olika sätt att gå till väga för att köpa en segelbåt i området. Antingen kan man vända sig till en privat försäljare eller till ett företag. Det smidigaste alternativet är dock det sistnämnda, och då är More Sailing ett företag värt att nämna. Via deras företag kan man som privatperson köpa en båt för privat bruk till ett förmånligt pris som håller hög standard. Man kan exempelvis köpa en en skrovsbåt eller en katamaran beroende på vad man föredrar. Företaget hjälper dig att välja rätt båt efter dina önskemål, budget och övriga krav.

Fördelar med ägande av båt

Fördelar med ägande av båt

Det finns många fördelar med att äga din egna båt. Den främsta är att det är du själv som bestämmer över den och har möjlighet att själv bestämma när du vill bruka den och inte. Precis som med allt ägande är ett visst kapital bundet till båten, et kapital som realiseras när du bestämmer dig för att sälja båten. Precis som med allt finns det en värdeminskning att ta i beräkningen vid försäljning, dock tenderar båtar att fortfarande ha ett högt värde efter år av ägande och brukande. Andrahandsvärdet på båtar är högt jämfört med exempelvis bilar, något som More Sailing har hög kompetens kring. Läs mer på deras hemsida om köp segelbåt i Medelhavet.

Möjlighet att hyra ut

Om man vänder sig till More Sailing för att köpa en båt kommer många förmåner med det köpet. Bland annat så erbjuder de en möjlighet för dig som privatperson att hyra ut din båt när du inte använder den, genom deras företag. Något som är bra att veta är att de sköter alla administration, service samt själva uthyrningen. Detta är ett smidigt sätt att generera en inkomst genom ägandet av en båt och är ett bättre alternativ till att låta båten stå på ett varv som inte innebär någon inkomst för dig som ägare. Själva uthyrningen sker av More Sailing och kräver ingen ansträngning från dig som ägare av båten, något som underlättar processen.

Möjlighet att hyra ut sin segelbåt

Ett alternativ till att betala den totala summan för båten är att enbart betala 55 % av kostnaden för den, för att sedan finansiera resterande 45 % med hjälp av de hyresintäkter som inkommer vid uthyrning. Detta är en effektiv metod för dig som gärna vill ha en båt men inte har ekonomin för det just för tillfället.

Företaget More Sailing

More Sailing är ett företag grundat i Göteborg som ägnar sig primärt åt arrangering av resor och i synnerhet seglingsresor på olika kontinenter. Företaget betraktas som pålitligt, dels då deras ekonomi är klanderfri och utan skulder, men även på grund av deras nöjda kunder. Att det är ett i huvudsak svenskägt företag är en aspekt som många kunder finner betryggande då man tenderar att ha ett större förtroende för ett företag som har huvudstyre i samma land som man själv bor i. Detta beror främst på känslan av lättillgänglighet vilket ger kunderna ett ökat förtroende för företaget då man veta att det är lätt att komma i kontakt med de om behov skulle finnas.