Meny Stäng

Betalningsanmärkning

Varför får man en betalningsanmärkning?

Betalningsanmärkningar får man faktiskt inte i första taget och man ska slarva ganska ordentligt för att åka dit. Det är inte som så många tror att man åker dit om man missar att betala en faktura efter första påminnelsen. Tvärtom är det en långdragen process där man får gott om tid att kunna betala skulden. Är man skyldig någon, bank eller företag, pengar och inte betalar sin skuld i tid så får man alltid en eller ett flertal påminnelser om att betalningen måste ske och att det finns en skuld som ska betalas.

Låna trots anmärkning?

Om man trots dessa påminnelser inte förnimmer sig att betala sin skuld så går ärendet för det mesta vidare till något inkassoföretag, som tar på sig ansvaret för att få in betalningen, eller så går det till Kronofogdemyndigheten. Det är vanligare att privata företag använder inkassoföretag för att driva in sina skulder medan myndigheter för det mesta använder sig av kronofogden. Inte ens när ärendet har kommit så här långt i processen, utan att en faktura betalats så har man fått en anmärkning.

Inkassoföretaget eller Kronofogden

Om inte inkassoföretaget eller Kronofogden lyckas med att få in ens betalning så kan den man är skyldig pengarna lägga ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det innebär att kronofogden noterar att man inte betalat samtidigt som de meddelar en om att någon vill ha en betalning av en. På denna handling från kronofogdemyndigheten kan man antingen svara och bestrida det som står eller, det som är enklast, att bara betala. Väljer man fortfarande att vare sig protestera eller betala så har Kronofogden rätt att besluta i ärendet. De kan de antingen säga att man är skyldig att betala skulden eller fria dig från att betala beroende på deras egna undersökning. Finner de en skyldig så noterar kronofogden att man inte betalat och på så vis registreras en betalningsanmärkning.

Innan man får en anmärkning har man alltså ganska lång tid på sig och ett flertal steg genom processen att betala. Sedan ligger anmärkningen kvar i tre år och tiden räknas från den dag då betalningsanmärkningen uppstod. Dock kan det påverka när skulden betalades och hur kronofogden beslutat i ärendet påverkar även det anmärkningens kvarvarande. Det som kan vara viktigt att tänka på är ett anmärkningen finns kvar även efter det att man betalat en skuld. Noteringen hos kreditupplysningsföretagens är ett slags tecken på att man inte har skött sina ekonomiska förehavanden tidigare och inte hur man sköter sin ekonomi för stunden.

Betalningsanmärkning kan uppstå när man inte betalar in sina räntor till banken

Hur man blir av med en betalningsanmärkning

Det är svårt att bli av med betalningsanmärkningar som man har fått. Enklaste sättet är egentligen att försöka låta de tre år som tar för en anmärkning att försvinna passera. Dessutom får man se till att hålla sig från att dra på sig fler anmärkningar så att tiden för de inte förlängs.

Har man dock fått en anmärkning som är felaktig eller som man inte förtjänar så kan Kronofogdemyndigheten besluta om huruvida det som ligger till grund för anmärkningen gör det på felaktiga grunder och därmed huruvida anmärkningen ska vara kvar eller inte. Om Kronofogden rättar beslutat meddelar de även alla olika kreditupplysningsföretag som tar bort uppgifterna ur sina register. Enligt kronofogden anses en betalningsanmärkning som oriktig om det ”fanns något hinder mot verkställighet eller indrivning redan när uppgiften hamnade i registret”. Är så fallet kan man alltså bli av med sin betalningsanmärkning.

De vanligaste anledningarna till att man kan få anmärkningar borttagna är ifall skulden egentligen gällde en annan person eller att skulden betalats samma dag som anmärkningen registrerades. Det går dock inte att få bort anmärkningen om betalningen kommit efter det att anmärkningen registrerats. Det är alltså väldigt svårt att få en anmärkning uppriven om man inte har väldigt goda skäl till det. Detta gör att det ofta inte är särskilt lönt att försöka få bort en betalningsanmärkning om man inte har särskilda skäl. Kronofogdemyndigheten är hård på sina regler och undantag är inget som de sysslar med.

En betalningsanmärkning kan göra det svårt att få lån