Meny Stäng

Bodelning vid dödsfall

Vid ett dödsfall är det inte bara sorgen som drabbar familj och vänner. I samband med att en familjemedlem avlider uppstår det även en hel del praktiska göromål som måste tas omhand. Ett exempel på en sådan praktisk sak är bodelningen. När en person avlider säger lagen att en bouppteckning måste ske. En bouppteckning innebär att den avlidnes tillgångar och skulder redovisas. Är den avlidne gift eller sambo skall dennas make/make eller sambos tillgångar tas med i bouppteckningen eftersom den ligger till grund för den efterföljande bodelningen.

Så går boupptäckningen till

Bouppteckningen skall upprättas inom tre månader från dödsfallet med uppgifter som baseras på den avlidnes ekonomiska status vid dödsfallets inträffande och registreras hos Skatteverket högst en månad efter detta. Bouppteckningen skall utföras av två personer, så kallade bouppteckningsförrättare. Dessa måste vara opartiska individer som inte själv har något intresse eller kan dra vinning av bouppteckningens utgång.

Bodelning vid dödsfall

Dödsboet

Väl redovisade bildar bouppteckningens uppgifter ett så kallat dödsbo och fungerar som en egen juridisk person. Dödsboet ägs av dödsbodelägarna som också är de som sedermera kommer ta del av, det vill säga ärva, delar av dödsboets innehåll. Detta kan innebära den avlidnes make/maka eller sambo, arvingar så som barn och andra släktingar samt universella testamentstagare. En universell testamentstagare är en person som får alla eller delar av dödsboet i enlighet med de anvisningar som den avlidne angett i sitt testamente. Dödsbodelägarna förvaltar dödsboet tillsammans och finns inget testamente tar de gemensamt beslut om hur tillgångarna skall delas upp, vad som skall säljas osv.

Ett känslosamt åtagande

Om denna uppgift känns oöverstiglig så är du inte ensam. Det är väldigt vanligt att känna på detta vis, det är få människor som har tidigare erfarenhet av bodelningar och vet hur denna process fungerar. Att dessutom ta tag i en ny och ibland känslomässigt tuff uppgift kan många gånger vara extra svårt medan man genomgår sitt privata sorgearbete. Men misströsta inte – det finns nämligen hjälp att få.

Ta hjälp av proffs

Anlita Lavendla Juridik så hjälper deras erfarna och kunniga jurister dig med både bouppteckning och bodelning. Att anlita hjälp kan var bra av många anledningar. Dels går det smidigare då deras jurister känner till exakt hur processen går till och vad som förväntas göras. I många fall kan det även vara bra att ha en utomstående person med i processen där tillgångar skall delas upp mellan den avlidnes efterlevande. Det kan vara svårt att veta exakt vilken del av dödsboet som skall tillfalla vem och ibland kan det uppstå konflikter eller dålig stämning mellan arvtagarna under processen. Detta kan dock undvikas om man anlitar deras professionella hjälp och själv slipper ta alla de duster som kan uppstå.