Meny Stäng

Borgen

Lär dig om borgen, borgensman och borgenär

När det gäller termer inom bank och finans kan det ibland bli svårt att förstå alla termer och speciellt vill man inte sitta som ett levande frågetecknen när banken frågar efter borgen. Ifall man inte har varit i detta sammanhanget innan kan det betyda att där är en del som man inte kan tyckas veta. Vi kommer i denna artikel förklara vad borgen, borgensman och borgenär egentligen är och hur det kan hjälpa er att få det där lånet hos banken som ni kan behöva eller att få hyra den där lägenheten som ni vill hyra.

Vad betyder borgen?

Borgen är inte bara en term som förekommer när man lånar pengar till ett hus eller till en bil. Det kan även förekomma när man skall hyra en lägenhet. Det vanligaste scenariot som finns är att man vill byta bostad till ett hus eller en lägenhet och inte har tillräcklig stor inkomst för att bankens kalkyler kan bevilja er ett lån. Vid speciella tillfällen kan banken kräva en borgensman. Oftast brukar en borgensman vara en familjemedlem på din eller din partners sida som går in med sin underskrift att styrka att om ni inte har pengar att betala av lånet så kommer borgensmannen att göra detta. Dock så skall det vara ett större uteblivet belopp innan banken meddelar borgensmannen att denna måste kliva in och betala era avgifter.

Vad är borgen och borgenär?

Ifall du eller din partner har en betalningsanmärkning betyder detta att banken eller er nya hyresvärd kan begära borgensman bara för att ni inte har en bra kredithistorik ihop. När det gäller en hyresrätt kan det bli problematiskt ifall du inte har någon familjemedlem som kan teckna upp en roll som borgensman för ert boende.

Tillfällen då det är aktuellt med en borgensman

Några andra tillfällen där borgensman kan vara aktuella är när du är av låg ålder och har precis fått ditt första jobb och din inkomst har inte blivit taxerad. Ifall det inte finns en taxerad inkomst kan du oftast inte få en bostad utan en borgensman.

Vanligtvis är en ansökan med en borgen ett papper där din borgensman skriver under och intygar att denna är betalningsskyldig ifall ni inte kan betala. Istället för att då ge er en ny betalningsanmärkning kommer en betalningsförfrågan att skickas till borgensmannen. Borgen kan lämnas av både individer och även organisationer. Dock är det inte vanligt att ett företag går in som borgen men det kan ibland vara så att sociala skyddsstyrelsen ifall du är nyanländ till Sverige eller flykting.

Vad är borgenär?

Borgenär är en motpart som lånar ut något. Till exempel när man lånar ut pengar är banken en borgenär. Borgenärer kan även vara din hyresvärd eftersom denna lånar ut en bostad och du betalar hyra för lånet av denna bostad. Eftersom denna bostad aldrig byter ägarskap så räknas din hyresvärd för borgenär i detta avseende. Ibland kan borgenär och borgensman blandas ihop i och med att man lånar ut sin ”underteckning” vid tagande av lån eller när man hyr en ny bostad men den korrekta termen är borgensman eller borgen.