Meny Stäng

Förändring i räntan styr vår valutakurs

Valutakurser

Det kan vara svårt att veta vad som menas vid tal om valutamarknaden, räntor och värde av pengar. Vad menas när det i media talas om att svenska kronan är svag eller stark och vad styr detta? Vad som styr världens valutakurser är kort sagt räntor. Allt fler investerar på börsen, som påverkas av valutakursen och svenska kronans position och allt fler söker svar på vad som påverkar och vad som styr världens valutakurser.

Vad styrs vår världs valutakurser?

Ränta, inflation, betalningsbalans, statsskuld, balansen i handeln, den ekonomiska utvecklingen, det politiska läget samt förväntningar är de största faktorer som i högsta grad påverkar och styr världens valutakurser. En lands ekonomiska hälsa frodas när dessa faktorer befinner sig i ett balanserat läge. Vad som påverkar valutans värde handlar i det stora hela om tillgång och efterfrågan. När allt fler väljer att köpa en valuta stiger dess värde och omvänt så minskar valutans värde när färre köper. Vad som i största allmänhet påverkar världens valutakurser är de förväntningar som finns gällande landets ekonomi och dess kommande utveckling. Positiva framtidsutsikter leder till att fler väljer att ta del av och köpa valutan och värdet stiger och vice versa. Dessa förväntningar grundas i relation till en rad faktorer. Hur politiken ser ut och dess stabilitet, det rådande ränteläget och inflation är några av de större faktorer som påverkar förväntningarna kring landets ekonomi och valutans värde. Utöver detta återfinns ekonomisk tillväxt och utrikeshandel som ytterligare faktorer som påverkar.

Centralbankernas roll

Centralbanken fyller en grundläggande funktion när det kommer till vår världs valutor. Centralbanken har mål som de eftersträvar att nå där en stabil politik och en inflationsnivån som ligger mellan 1,5-2,5% har en betydande roll i deras arbete. Centralbanker besitter möjligheten att kunna påverka värdet på valutan genom att höja samt sänka den gällande räntan. De besitter även möjligheten att via interventioner kunna köp eller sälja deras valutareserver för att kunna höja eller sänka valutans värde i relation till annan valuta. Allt detta sker i ett försök att hålla inflationen på en jämn nivå för en god ekonomi och en ökad möjlighet till en positivt ekonomisk tillväxt.

Hur påverkas jag när valutan värderas lågt?

Hur påverkas jag när valutan värderas lågt?

I ett litet land som Sverige påverkas vår ekonomi och kronans värde av det rådande pandemiläge vi nu befinner oss i. Placerare drar sig från att sätta sina pengar i mindre länder och väljer en tryggare väg att gå. Valutor som är större och starkare är de som blir vinnare då de inger en mer känsla av trygghet. Olika företag påverkas av att kronan nu står lägre värderad vid exempelvis import av varor då detta blir dyrare. Som privatperson påverkas du genom att det blir något dyrare att resa då kronan står lägre i relation till annan valuta samt att du kan uppleva något ökade priser vid köp av importerade prylar som exempelvis elektronikprylar, kläder samt livsmedel.