Meny Stäng

Historien bakom pengar

Pengar är något som genomsyrar och existerar i samtliga samhällen världen över (undantaget vissa primitiva stammar som håller på att försvinna). Pengarna är i sig ointressanta (men om 100 år kommer dagens sedlar och mynt vara samlarobjekt). Nej, det är vad man kan göra för pengarna som intresserar människor. För pengar kan du köpa antingen varor, valuta eller tjänster av alla dess slag.

Mynten kom först

Sedlar är ett relativt modernt påfund, mycket tack vare att mynt är av metall som människor sedan årtusenden har lyckats förädla. De första mynten präglades i kungadömet Lydien (dagens Turkiet) omkring år 700 före vår tideräkning. Sedan spreds sättet att tillverka mynt på till Anatolien, Grekland och Rom. Romarna var inte på något sätt de första att använda mynt även om det är populärt att tro så då deras imperium var så stort.

Inte förrän omkring år 1000 efter vår tideräkning trycktes de första sedlarna i Kina. Sedlar är så gott som alltid mer värdefulla än mynt (de har därmed en högre valör). Som exempel kan dagens svenska kontanter yppas. Den minst värdefulla sedeln (20-kronorssedeln) är dubbelt så mycket värd som det mest värdefulla myntet (10-kronan). Idag är det svårt att förfalska sedlar, mynt är något lättare och därför finns inga väldigt värdefulla mynt.

Innan pengarnas tillkomst

Människor har sedan tiotusentals år tillbaka, kanske ännu längre, handlat med varandra. En höna kunde fås för t.ex. några vedklasar. Det här benämns för bytesekonomi, alltså för att få den vara man vill ha så ger man i gengäld den andra personen något som denna vill ha. Det hjälpte samhällen att blomstra. Mynt började präglas för att man insåg att en enhetlig sak man kunde köpa alla varor och tjänster för behövdes. Man skulle alltså kunna köpa ett hus med samma medel som man köpte en häst för.

Det som avgör hur mycket pengar man ska betala är priset. Priset styrdes främst av tillgång och efterfrågan. Vid minskad tillgång och större efterfrågan ökar priset. Vid större tillgång och minskad efterfrågan sjunker priset. För de saker man köper i varuhandeln i Sverige betalar man dessutom moms som är en procentsats av varje vara. Du betalar därför mer skatt för en bil än ett paket mjölk.

Kontantlöst samhälle

Sverige är ett av de länder där betalning med kontanter nästintill upphört. Det betalas i stor utsträckning med kort eller mobil istället. Det finns både för- och nackdelar med det. En stor fördel är att penningtvätt och kriminalitet minskar då elektroniska pengar kan spåras. En nackdel är att kontanter är bra om man reser eller om omfattande strömavbrott gör kontanter oumbärliga.