Meny Stäng

Hur fungerar det med pantbrev?

Hur fungerar det med pantbrev?
Innan förklaringen om hur det fungerar med pantbrev är det viktigt att känna till vad pantbrev egentligen står för. Enkelt förklarat är det ett dokument som används som en typ av säkerhet för lån, vanligtvis bolån. Pantbrevet är ett slags bevis för att en bostad är pantsatt hos banken. Det innebär i sin tur att den bostaden inte får säljas hur som helst ifall låntagaren inte har möjlighet att samtidigt lösa lånet. Mer om hur det fungerar här nedan.

En typ av säkerhet

Alla som besökt en pantbank känner till hur det fungerar att låna pengar från dem. Det görs genom att en värdesak lämnas, exempelvis en klocka, och sedan får man låna en viss summa pengar. Klockan kommer sedan hållas kvar tills pengarna har betalats tillbaka. Skulle personen i fråga inte ha möjlighet att betala tillbaka summan kommer pantbanken behålla klockan. Pantbrevet fungerar ungefär på samma sätt som klockan. Det är en säkerhet för den bank som lånar ut pengar.

Är man intresserad av att köpa ett hus och måste låna pengar kan man alltså göra det genom att lämna huset som säkerhet. Men eftersom det inte är möjligt att lämna in hela huset till banken används pantbrev istället. Förr i tiden bestod pantbrev av fysiska dokument som var tvungen att lämnas in. Idag sköts det hela elektroniskt istället. Förutom om det ska ske en utländsk belåning, då krävs det ett fysiskt dokument.

Ett pantbrev går även att beskriva som ett bevis på att en viss person äger fastigheten i fråga. Det är nämligen kopplat till Lantmäteriets fastighetsinskrivning. Skulle låntagaren inte klara av att betala av lånet och istället måste sälja bostaden kommer banken (eller den som har pantbrevet) vara den första som får pengar från försäljningen. Pantbrevet ger även banken rätten att kräva att låntagaren säljer bostaden ifall hen inte kan betala lånets ränta.

Kostnad för ett pantbrev

Kostnaden eller beloppet på ett pantbrev varierar beroende på hur stort lånet är. Dock är beloppet alltid en del av huset/objektets värde.

Är det möjligt att ha flera pantbrev?

Ja, det är möjligt att ha flera pantbrev. Det är möjligt att ta ut flera pantbrev som har olika belopp på en och samma fastighet. Det är även möjligt att dessa pantbrev tas ut hos olika långivare. Gravitationsbevis är något som sammanställer alla pantbrev som tagits ut på en viss fastighet.

Taxeringsvärde

Ett pantbrev kan utfärdas både inom och utöver taxeringsvärdet. Vanligtvis utfördas det inom taxeringsvärdet och skulle det tas utöver kan värdet ligga närmare och även över fastighetens marknadsvärde. Det är sedan inte möjligt att sälja fastigheten utan att eventuella pantbrev medföljer. Det innebär alltså att pantbreven är omöjliga att kasta bort eller förstöra.

När bostaden ska säljas

När den pantsatta fastigheten/bostaden ska säljas kommer pantbreven lämnas tillbaka till låntagaren från banken. Sedan kommer bostadens nya ägare få ta över dessa pantbrev och fortsätta använda de för sina egna lån. Dock kan den nya ägaren även behöva teckna fler pantbrev vid köpet av bostaden ifall de tillgängliga inte skulle räcka till.