Meny Stäng

Vad är dubbel bokföring?

bokföring

Om du någon gång har gått en kurs i bokföring känner du säkert till vad begreppet dubbel bokföring innebär. Om du däremot inte har studerat bokföring kan detta skapa en hel del frågetecken, och dessa ska vi nu försöka reda ut. Det här är nämligen ett väldigt vanligt begrepp inom ekonomi och bokföring, och det kan vara bra att känna till vad det innebär.

Ett väldigt vanligt system för bokföring

Dubbel bokföring kanske låter komplicerat, men faktum är att det är det vanligaste bokföringssystemet. Det är också internationell standard, vilket betyder att det är ett mycket beprövat och stabilt system. Naturligtvis finns det aldrig några garantier för att det inte ska uppstå några fel alls i bokföringen, men man anser att dubbel bokföring håller felen till ett minimum.

Dubbel bokföring innebär att varje transaktion som genomförs bokförs på dubbla konton, ett för debet och ett för kredit. Posterna ska alltid balansera så att det inte finns några skillnader mellan debet och kredit. Det är i sig ett bra sätt att kontrollera att bokföringen blir korrekt.

Så ser den dubbla bokföringen ut

Den som aldrig har ägnat sig åt dubbel bokföring kan förstås bli förvirrad över att transaktionerna bokförs dubbelt. Det kan tyckas svårt att veta hur det ska se ut. Det är dock inte särskilt komplicerat, vilket de flesta upptäcker när de tar en närmare titt på upplägget. Debet läggs alltid in på vänster sida av en transaktion och på den högra sidan av transaktionen läggs kredit. Om något bokförs på ena sidan, måste motsvarande belopp även in på andra sidan. Det får inte enbart finnas bokfört i den ena kolumnen. Det hela är väldigt logiskt, och det förekommer inte olika varianter, utan vänster för debet och höger för kredit är ett mönster som alltid följs.

Fördelar med dubbel bokföring

Det finns flera fördelar med dubbel bokföring. En har redan nämnts, nämligen möjligheten att hela tiden säkerställa att skillnaden mellan debet och kredit hamnar på noll, det vill säga att summorna balanserar varandra. En annan fördel är att den här typen av bokföring ger god koll på vilka tillgångar företaget har och hur de har fått de tillgångarna. Det ger helt enkelt en bättre överblick och kontrollmöjlighet än andra bokföringssystem.

Många år på nacken

Dubbel bokföring är inget nytt sätt att bokföra. Man har använt detta bokföringssystem i många århundraden. I västvärlden började metoden först användas i Italien under 1300-talet, till en början främst av handelsmännen som höll till runt Florens. I slutet av 1400-talet gavs en bok ut, där en italiensk munk vid namn Luca Pacioli beskrev tydligt hur dubbel bokföring skulle gå till. Han kallas därför ofta den dubbla bokföringens fader. På grund av hans roll händer det ibland att bokföringsmetoden kallas för italiensk bokföring. Att bokföringssystemet har så många år på nacken gör förstås att den vid det här laget har hunnit testas och utvecklas en hel del. Det gör att det idag är en mycket trygg och relativt enkel metod att använda.