Meny Stäng

Vad är pensionsgrundande inkomst (PGI)?

vad är pensionsgrundande inkomst

Detta är pensionsgrundande inkomst (PGI)

Kanske är detta en av de vanligaste frågorna som ställs när man ska planera inför framtiden – oftast för den som är anställd. En pensionsgrundande inkomst är inkomsten du tjänar minus allmän pensionsavgift med 7 %.
Följande tak gäller för högsta pensionsgrundande inkomst:

  • År 2021: Årsinkomst 511 500 kronor eller 42 625 kronor/månad.
  • År 2022: Årsinkomst 532 500 kronor eller 42 625 kronor/månad.

Detta motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp.

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet räknas ut av Pensionsmyndigheten och fastställs årsvis av regeringen. Man använder inkomstbasbelopp när man räknar ut den högsta pensionsgrundande årsinkomsten. Inkomstbasbelopp år 2022 är 71 000 kronor.

Den lägsta inkomst du kan ha för att tjäna in pension är 42,3 % av prisbasbeloppet. Detta innebär 20 135 kronor för år 2021 och 20 341 kronor för år 2022. Prisbasbeloppet är kopplat till prisutvecklingen i Sverige, på samma sätt som inkomstbasbeloppet är kopplat till löneutveckling. Prisbasbeloppet är 48 600 kronor för 2022 samt förhöjt prisbasbelopp som är 49 300 kronor för samma år.

Det finns två pensionssystem

Det nya systemet innefattar människor födda 1954 eller senare, människor med födelseår 1938-1953 innefattas av detta nya regelverk baserat på en speciell tjugondelsinfasning. Det vill säga dessa personer får pensionen baserat både det nya och gamla systemet. Det kommer med andra ord att finnas två parallellt löpande pensionssystem under en övergångsperiod.

Den pensionsgrundande inkomsten i det nya systemet kan vara inkomsten av anställning och inkomsten som erhållits från den aktiva näringsverksamheten. Man räknar inte in kostnader som exempelvis facktidskrifter eller resor i tjänsten, dessa kostnader ska dras bort. Skattepliktiga förmåner ska däremot ingå i pensionsgrundande inkomst, men inte i den sjukpenninggrundande inkomsten. Men det finns flera saker som blir pensionsgrundande som ersättning för plikttjänstgöring eller arbetslöshetsersättning, till exempel föräldraledighet eller förtidspension. Totalsumman av inkomsterna med avdrag för allmän pensionsavgift är pensionsgrundande.

Hur får jag pensionsgrundande inkomst?

Hur får jag pensionsgrundande inkomst?

Oavsett om du är anställd eller företagare/entreprenör behöver du planera din pension redan när du är ung. Om du börjar vid 18-20 års ålder och planerar smart kan du vara miljonär när du går i pension – under förutsättning att du tjänar pengar månadsvis och kan lägga undan till pensionen, automatiskt via ditt arbete och även för egen maskin i exempelvis en fond. Denna kombination är lukrativ och smart.

Alla svenska medborgare har per automatik en försäkring för inkomstgrundande pension, detsamma gäller människor som inte är svenska medborgare men som är bor permanent i Sverige.

Pensionsgrundande inkomst för ATP

ATP – allmän tilläggspension ersätts av tilläggspensionen i det nyare systemet. För människor födda 1937 eller tidigare är den allmänna pensionen tilläggspension och ett inkomstpensionstillägg samt garantipension. Tilläggspension är inkomstgrundat och baserad på pensionspoängen som du tjänat in under åren du arbetat. Högre poäng ger högre tilläggspension. Om du ska erhålla dessa poäng behöver du ha pensionsgrundande inkomst som består av minimum ett förhöjt prisbasbelopp, vilket för 2021 var 48 600 kronor och för 2022 är det 49 300 kronor plus 100 kronor.