Meny Stäng

Välbetalda jobb

En lista över Välbetalda jobb.

Det finns en hel uppsjö av olika jobb i världen, liksom många olika branscher. De jobb som är mest välbetalda är framför allt chefspositioner, men det finns givetvis andra positioner också som har väldigt bra betalt. Nedan har vi listat några av de mest välbetalda jobben i Sverige.

  • Chefer inom bank och finans. De har en snittlön på 143 300 kronor i månaden. För att bli en chef inom bank och finans så krävs det en högre utbildning, såsom en högskoleutbildning eller en yrkesskoleutbildning inom ekonomi. Man kan givetvis studera lättare ekonomi och klättra uppåt i ett företag, men det är enklare att få en chefsposition om man kan påvisa att man är utbildad.
  • Mäklare inom finans, till exempel en aktiemäklare. De har en snittlön på 102 600 kronor i månaden. För att bli mäklare är det nödvändigt med en utbildning på högskola eller en yrkesskoleutbildning. Men man kan också börja som till exempel en mäklarassistent inom finans och därifrån utveckla sig inom företaget.
  • General-, landstings- och kommundirektörer. De har en snittlön på 92 600 kronor i månaden. Det krävs även i denna roll att man har en akademisk utbildning eller en högskoleutbildning. Men rollen är bred och därför är det bra att specialisera sig på det område man kommer att jobba inom.
  • Specialistläkare. De har en snittlön på 78 700 kronor i månaden och specialiserar sig på vissa områden inom sjukvården. Rollen är mycket bred och då det finns mycket att lära om människokroppen specialiserar sig läkarna på ett visst kroppsområde. Men det innebär inte att de inte kan behandla en patient som är i behov av vård inom ett annat område. En specialistläkare måste ha en akademisk utbildning eller en högskoleutbildning.
  • Verkställande direktörer eller VD som man också kan kalla det. de har en snittlön på 78 300 kronor i månaden. Att bli och vara en verkställande direktör kan givetvis innebära lite olika uppgifter, då det skiljer sig från bolag till bolag. En VD är ofta den som hjälpt till vid uppstarten av bolaget, alternativt studerat inom ämnet och en specifik bransch, för att sedan ha klättrat inom bolaget.
  • Ekonomi- och finanschefer. De har en snittlön på 75 600 kronor i månaden. För att bli en ekonomi- och finanschef krävs högskoleutbildning eller en akademisk utbildning inom ekonomi. Om man studerar grunderna i ekonomi och riktar in sig på något specifikt ämne inom ekonomi, som till exempel redovisning, så kan man via den vägen också utvecklas och bli ekonomi- och finanschef.

I de allra flesta fall krävs det att man är högskoleutbildad eller har en akademisk utbildning i ryggen för att kunna söka dessa tjänster, men om man jobbar länge på ett företag kan man också klättra och utvecklas till en chef. Men det kan ta tid och det finns heller ingen garanti för att man faktiskt kan få en chefsroll. Men chansen är definitivt större om man har jobbat inom branschen länge, visar ett engagemang och ett stort intresse för tjänsten. I annat fall rekommenderas man att studera till jobbet som man vill ha, även om det är ett par års plugg så är det värt det i slutändan.